Nếu như “ô mai” là tên gọi thức quà từ nhiều loại trái cây với các...
Ngoài dùng để nấu canh, làm mứt, những trái me chua tưởng như khó thưởng thức ấy...
Hồng Lam mang cả tâm thành để giữ vẹn nguyên vị trà cổ. Cảm nhận từng đọt trà ngọt...

Ô mai Hồng Lam

Ô mai Hồng Lam Quà tặng của người Việt