Cuộc cách mạng cho sản phẩm truyền thống - Chương trình Diễn Đàn CEO - ViTV

Tạp chí Hồng Lam

Cuộc cách mạng cho sản phẩm truyền thống - Chương trình Diễn Đàn CEO - ViTV

Doanh nhân Nguyễn Hồng Lam - Tổng Giám Đốc CTY Cổ phần Hồng Lam đã có dịp chia sẻ trong Chương trình Diễn Đàn CEO (Kênh truyền hình VITV) với chủ đề "Cuộc cách mạng cho sản phẩm truyền thống".

 

"Ẩm thực Việt Nam vô cùng phong phú, từ Bắc vào Nam , với những món ăn có từ trăm năm trước. Làm thế nào để các sản phẩm truyền thống của VN được biết đến rộng rãi hơn? Diễn Đàn Ceo tuần này mời quí vị cùng gặp lại Doanh nhân Nguyễn Hồng Lam, Tổng Giám Đốc Cty CP Hồng Lam với chủ đề Cuộc cách mạng cho sản phẩm truyền thống"...