ô mai hồng lam cafebiz

Tạp chí Hồng Lam

LiveStream Ô Mai Hồng Lam - CafeBiz

Cafe8 - Chương trình livestream độc quyền với người nổi tiếng của CafeBiz số thứ #13.

Nhân vật lần này là ông Nguyễn Hồng Lam - Nhà sáng lập ô mai Hồng Lam - Chiến lược đưa ô mai từ món ăn vặt trở thành "tinh hoa quà Việt".