Tạp chí Hồng Lam

NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM

72 năm về trước, vào ngày này - 13/10/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết một bức thư gửi cho giới Công thương Việt Nam, bức thư có đoạn “… Hiện nay Công thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong đợi nhiều kết quả tốt. Trong lúc các giới khác trong quốc dân ra sức hoạt động để giành lấy nền hoàn toàn độc lập của nước nhà thì giới Công thương phải hoạt động để xây dựng một nền kinh tế và tài chính vững vàng và thịnh vượng.

Chính phủ, nhân dân và tôi sẽ tận tâm giúp đỡ giới thương nhân trong công cuộc kiến thiết này. Việc nước và việc nhà bao giờ cũng đi đôi với nhau. Nền kinh tế quốc dân thịnh vượng nghĩa là sự kinh doanh của các nhà doanh nghiệp thịnh vượng…” (Trích Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi giới Công thương được đăng trên Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam).

Bác Hồ và giới Công thương

Người doanh nhân từ thời xa xưa cho đến thời kỳ hiện đại đều là những người đã góp một phần sức lực không nhỏ của mình cho sự phát triển của đất nước. Họ cũng như những người nông dân, những người công nhân hay những tri thức khác, đều trải qua biết bao khó khăn, nếm thử bao nhiêu thất bại mới có thể được gọi với hai từ trân trọng "doanh nhân". 

Chính vì thế, nhằm phát huy vai trò, truyền thống của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội trong việc góp phần xây dựng và phát triển doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, theo đề nghị của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp, ngày 20/9/2004 Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Phan Văn Khải đã ký Quyết định số 990/QĐ-TTg về Ngày Doanh nhân Việt Nam, hằng năm lấy ngày 13 tháng 10 là “Ngày doanh nhân Việt Nam”

Tính đến nay là đã vừa tròn 13 năm ngày doanh nhân Việt Nam, đây cũng là một dịp để chúng ta tỏ lòng biết ơn và trân trọng đến những người đã tạo nên một phần đất nước như ngày hôm nay. Mừng ngày Doanh nhân Việt Nam, xin gửi lời chúc mừng tới toàn thể Doanh nhân trên đất nước này và mong rằng các doanh nhân sẽ luôn là biểu tượng của sự nhiệt huyết, của sự can đảm dám đối đầu với thử thách và sẽ có thật nhiều cống hiến cho xã hội, làm giàu cho đất nước.

Một lần nữa, xin được chúc mừng ngày DOANH NHÂN VIỆT NAM!