Slider tin tức 1
Slider tin tức 2

Hồng Lam - Tinh hoa quà Việt

18:31 19/10/2018 Trong Giới thiệu
Với mục tiêu chăm lo đời sống cán bộ nhân viên, công ty xây dựng và tạo điều kiện cho Công đoàn Công ty hoạt động nhằm quan tâm, chăm sóc và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân viên với phương châm hoạt động “Công ty là gia đình – Đồng nghiệp là anh em”.
Bình luận Facebook
Giao hàng tận nơi
19008122