Slider tin tức 1
Slider tin tức 2

Khi nào tôi nhạn được thông báo thanh toán thành công?

18:01 21/09/2018 Trong Thanh toán
Ngay sau khi giao dịch được thực hiện thành công, nhân viên CSKH của Hồng Lam sẽ liên hệ với bạn qua điện thoại để xác nhận thanh toán và thông báo thời gian, cách thức nhận hàng.
Bình luận Facebook
Giao hàng tận nơi
19008122