Slider tin tức 1
Slider tin tức 2
Tuyển dụng nhân viên bán hàng tại Hà Nội 2022

Tuyển dụng nhân viên bán hàng tại hệ thống cửa hàng Hồng Lam tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh

14:38 22/08/2019 trong Tuyển dụng
Ô mai Hồng Lam tuyển dụng Nhân viên TMĐT

Do mở rộng thị trường kinh doanh nên Hồng Lam tuyển dụng thêm 1 NV Thương mại điện tử.

10:15 24/11/2021 trong Tuyển dụng
Ô mai Hồng Lam tuyển dụng Nhân viên Thiết kế

Do khối lượng công việc gia tăng nên Hồng Lam cần tuyển dụng Nhân viên Thiết kế.

10:08 24/11/2021 trong Tuyển dụng
Tp. Hồ Chí Minh - Tuyển dụng nhân viên bán hàng 2021

Tuyển dụng nhân viên bán hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh đợt tháng 2+3/2019

15:31 19/02/2019 trong Tuyển dụng
Tuyển dụng Quản lý siêu thị

Tuyển dụng quản lý siêu thị, thiết lập chăm sóc mối quan hệ với đối tác là chuỗi siêu thị

15:06 28/06/2019 trong Tuyển dụng
Tuyển dụng nhân viên bán hàng tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh T6+7/2019

Tuyển dụng nhân viên bán hàng tại hệ thống cửa hàng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

15:01 28/06/2019 trong Tuyển dụng
Tuyển dụng nhân viên bán hàng T3+4/2019

Tuyển dụng nhân viên bán hàng hệ thống cửa hàng Hồng Lam tại Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh

14:33 20/03/2019 trong Tuyển dụng
Giao hàng tận nơi
19008122