Ô mai Hồng Lam - Cuộc thi ảnh: Đưa “Hồng Lam” đi trốn

Tạp chí Hồng Lam

“Du lịch ngày hè – Thích mê quà tặng” cùng cuộc thi ảnh: Đưa “Hồng Lam” đi trốn

I.Thời gian tổ chức

  • Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ 12h00 ngày 15/6/2016 đến 23h59 ngày 30/6/2016
  • Tổng kết và trao giải: 2/7/2016

II.Đối tượng dự thi

Khách hàng của Hồng Lam, là công dân Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đang công tác, sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi.

III.Thể lệ cuộc thi

  • Chủ đề cuộc thi
  • Nội dung tác phẩm dự thi phải phản ánh được 02 tiêu chí sau:

       + Hình ảnh các điểm đến du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử…

       + Trong ảnh phải có “check –in” cùng sản phẩm của Hồng Lam có logo, tem mác nhận diện thương hiệu. (bất kì sản phẩm nào               đều được chấp nhận).

  • Tiêu chuẩn về tác phẩm tham gia dự thi.

  • Cách thức đánh giá bài dự thi

(1). Hội đồng giám khảo: Giám đốc sáng tạo và Phòng Truyền thông của Hồng Lam.

                (2). Các tiêu chí chấm điểm:

               + Bài dự thi phải đạt các tiêu chuẩn và chủ đề như đã nói ở trên, ưu tiên sự sáng tạo trong bức ảnh

               + Bài dự thi có caption hay, ưu tiên các caption có liên quan đến Hồng Lam

               + Mỗi lượt like được cộng 1 điểm, mỗi lượt share được cộng 3 điểm

  • Quyền lợi

+ Các tác phẩm đạt giải được Ban Tổ chức trao Giấy chứng nhận và giải thưởng theo Thể lệ cuộc thi.

+ Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả có tác phẩm đạt giải hoặc người được ủy quyền.

IV.Cơ cấu giải thưởng

V.Cách thức tham dự

Các tác giả gửi tác phẩm dự thi qua mail: truyenthong@honglam.vn

Mẫu nội dung gửi mail về Địa chỉ BTC

- Tiêu đề mail : [Tên tác giả] - Cuộc thi ảnh “Đưa “Hồng Lam” đi trốn”.

- Nội dung mail:

     + Họ và tên:

     + Email:

     + Số điện thoại:

     + Facebook (link):

     + Tiêu đề ảnh:

- Mô tả :

- Địa danh /địa điểm thực hiện:

- Tên sản phẩm của Hồng Lam:

- Đính kèm: ( File Ảnh dự thi)